Jouk Terpstra. Winter op Deelswal. Illustraties Johanna Bottema, Van Goor Zonen, Den Haag 1957

Je zou niet zeggen dat achter deze mooie omslag een erg christelijk boek schuilgaat, met vrome Bijbelse verhaaltjes. Ook niet dat het een boek is voor kinderen van 6 jaar. Deelswal is een Friese boerderij, waar heit en mem en Jelmer en Sietze wonen. Gijs met zijn melkboer breekt iedere dag de vaart weer open. Dan krijg je slopijs. Niks voor schaatsers.

Johanna Bottema die de omslag maakte, was niet alleen geschoold illustratrice maar schreef ook kinderboeken. Haar specialiteit als tekenares waren dieren en landschappen.

Fragment:

Twee dagen later kan Jelmer gemakkelijk over het Deel komen. De hele vaart ligt dicht. Geen boot komt er meer door. Je kan nu zonder gevaar dwars oversteken. En de schouw ligt zomaar midden in de vaart vastgevroren. Maar nu heeft Jelmer juist geen haast om aan de overkant te komen. Want nu is net de kerstvakantie aangebroken. Nu hebben de jongens tijd om te gaan rijden. Op de vaart?

Ach nee, daar is geen denken aan. De vaart is een en al schots. Dat komt niet alleen door de melkboot van Gerben. Alle boten van en naar de stad zijn er nog zo lang mogelijk doorgebroken. Maar op de hooisloot hebben ze een fijn plaatsje. Daar hebben ze mooi ijs en een lange baan. Bovendien is het nu prachtig helder vriesweer. En 't mooiste is, dat er eigenlijk ook nog een ijstentje is.