Nans van Leeuwen.

"Reeds enkele malen zagen wij werk van U, dat onze aandacht trok en wij verkregen van bevriende zijde uw adres. Daar wij nogal veel geļllustreerde kinderboeken voor verschillende leeftijden uitgeven, is onze vraag, heeft U tijd en lust ook voor onze firma te werken? Zoo ja, kunt U ons dan eens verschillend werk toonen en uw tarief, om het zoo eens te noemen, opgeven?"

Met deze brief in 1924 begon de lange samenwerking tussen uitgeverij G.B. van Goor Zonen uit Gouda en de illustratrice Nans van Leeuwen.

Ik bewonder haar werk omdat ze niet de verplichte kuur rijdt: ze treedt juist buiten alle voorschriften voor compositie. Schaatsers lijken uit de tekening te rijden en je ziet ze vaak van achteren afgebeeld.

De tekeningen komen uit Joost "de Indiaan" en Polderkinderen in de winter.