Pol Dom.

Pol Dom werd in 1885 geboren te Antwerpen. Omdat het Nederlandse cultuurklimaat opener was dan het Belgische vestigde hij zich rond 1909 voor enige jaren in Nederland.

Vervolgens werkte hij in Brussel, maar zocht in de Eerste Wereldoorlog zijn heil als vluchteling in ons land. Dom vestigde zich definitief in Den Haag waar hij in 1970 overleed.

Pol Dom was een veelzijdige kunstenaar: schilder, beeldhouwer, graficus en illustrator.

U ziet schaatsillustraties uit Het huisgezin van Dokter Forting, Pieter-jan en uit De Zeven jongens van Duinoord.